Armëtaria

Armëtarët e Elbasanit kanë meritën se duke filluar nga viti 1875 deri në 1910 prodhuan me mjete artizanale, por me aftësi teknike të përsosur një nga pushket më të...

Read More