Atë Josif Papamihali duke folur me meshtarë, dalë te Kisha Katolike Shen Pjetri, Elbasan 1939